Förtur bok

"Alla har gjort saker de ångrat efteråt. Att älta det år efter år förändrar inget… det skapar bara ett stopp på din resa. Gå på livets tåg igen och skapa nya minnen. Alla livsresor kräver sina lärdomar. Ingen är perfekt. Inte du, inte jag, ingen. Så släpp det gamla och krama det nya.” /Anna Silverdotter - copyright